ZAJĘCIA OZNACZONE W KALENDARZU KOLOREM CZERWONYM NIE SĄ WLICZONE W KARNET W ZWIĄZKU Z TYM NIE ODRABIAMY ICH!!!